Αντιστοίχιση

Αντιστοίχιση

Αντιστοίχισε τις εικόνες του τροχονόμου με τις αντίστοιχες φράσεις
???
???
???
???