Αντιστοίχιση

Αντιστοίχιση

Πινακίδες των πεζών

Αντιστοίχισε τις πινακίδες με τη φράση που ταιριάζει.