Συμπλήρωση κενών

Συμπλήρωση κενών

Συμπλήρωσε τα κενά.
Υπάρχουν είδη φωτεινού σηματοδότη.
Ο πρώτος είναι εκείνος που ενημερώνει τους πότε να διασχίσουν τον δρόμο και πότε να σταματήσουν να περνάνε.
Ο δεύτερος είναι αυτός που ενημερώνει τα πότε να συνεχίζουν την πορεία τους και πότε να σταματάνε.
Όταν ανάβει για τα οχήματα , ο σηματοδότης των πεζών είναι και οι πεζοί που θέλουν να διασχίσουν το δρόμο περνάνε γρήγορα απέναντι.
Όταν ανάβει πράσινο για τα οχήματα, ο σηματοδότης των πεζών γίνεται κόκκινος και όλοι οι πεζοί πρέπει να στην άκρη του δρόμου μέχρι να ανάψει .